AMBAARI Kannada Lyrics - Aakasha Neene Needondu Goodu
(0 - user rating)
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಸಂಗೀತ: ಹರಿಕೃಷ್ಣ
ಹಾಡಿದವರು: ಸೋನು ನಿಗಮ್
============================================
ಆಕಾಶ ನೀನೆ ನೀಡೊಂದು ಗೂಡು ಬಂತೀಗ ಪ್ರೀತೀ ಹಾರೀ
ತಂಗಾಳಿ ನೀನೆ ನೀಡೊಂದು ಹಾಡು ಕಂಡೀತು ಕಾಲು ದಾರೀ
ಒಂದಾದ ಜೀವ ಹೂವಾಗುವಂತೆ ಎಂದೂ ಕಾಪಾಡಲೀ ಪ್ರೀತೀಯ ಅಂಬಾರಿ
|| ಆಕಾಶ ನೀನೆ ||
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೀ ಕಣ್ಣಿರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಹೂ ಅಂದರ
ಭಾವ ಒಂದೆ ಆಗಿರೆ ಬೇಕೇ ಬೇರೆ ಭಾಷಾಂತರಾ
ಎದೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗೊ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ಕನಸಾಗಲೀ
ಈ ಪ್ರೀತೀ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನನಸಾಗಲೀ
ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಶಲೋಪರಿ ಪ್ರೀತೀಯ ಅಂಬಾರಿ
|| ಆಕಾಶ ನೀನೆ ||
ಕಾಣಾದಂತ ಹೊಸ್ತಿಲು ದೂರದಿಂದ ಬಾ ಎಂದಿದೆ
ಪೆದ್ದು ಮುದ್ದು ಜೋಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ
ಆ ಸೂರ್ಯ ಸರಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೇಮ ರೋಮಾಂಚನಾ
ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಕವಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೇಮ ನೀಲಾಂಜನಾ
ಮುಂದರಿಯುವ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರೀತೀಯ ಅಂಬರಿ
|| ಆಕಾಶ ನೀನೆ ||

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಸಂಗೀತ: ಹರಿಕೃಷ್ಣ
ಹಾಡಿದವರು: ಸೋನು ನಿಗಮ್
============================================
ಆಕಾಶ ನೀನೆ ನೀಡೊಂದು ಗೂಡು ಬಂತೀಗ ಪ್ರೀತೀ ಹಾರೀ
ತಂಗಾಳಿ ನೀನೆ ನೀಡೊಂದು ಹಾಡು ಕಂಡೀತು ಕಾಲು ದಾರೀ
ಒಂದಾದ ಜೀವ ಹೂವಾಗುವಂತೆ ಎಂದೂ ಕಾಪಾಡಲೀ ಪ್ರೀತೀಯ ಅಂಬಾರಿ
|| ಆಕಾಶ ನೀನೆ ||
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೀ ಕಣ್ಣಿರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಹೂ ಅಂದರ
ಭಾವ ಒಂದೆ ಆಗಿರೆ ಬೇಕೇ ಬೇರೆ ಭಾಷಾಂತರಾ
ಎದೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗೊ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ಕನಸಾಗಲೀ
ಈ ಪ್ರೀತೀ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನನಸಾಗಲೀ
ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಶಲೋಪರಿ ಪ್ರೀತೀಯ ಅಂಬಾರಿ
|| ಆಕಾಶ ನೀನೆ ||
ಕಾಣಾದಂತ ಹೊಸ್ತಿಲು ದೂರದಿಂದ ಬಾ ಎಂದಿದೆ
ಪೆದ್ದು ಮುದ್ದು ಜೋಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ
ಆ ಸೂರ್ಯ ಸರಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೇಮ ರೋಮಾಂಚನಾ
ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಕವಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೇಮ ನೀಲಾಂಜನಾ
ಮುಂದರಿಯುವ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರೀತೀಯ ಅಂಬರಿ
|| ಆಕಾಶ ನೀನೆ ||

 


More Articles.....


Proudly brought to you by Sex Toys 365