தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் – ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் விரைவில்அதிரடி மாற்றம்?
(0 - user rating)
Thursday, 13 May 2010 08:32

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் விரைவில் அதிரடியாக மாற்றப்படவுள்ளனராம்.தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு முக்கியப் பொறுப்புகளில் உள்ள ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து அதே பொறுப்புகளில் நீண்ட காலமாக உள்ளனர். சில முக்கிய அதிகாரிகள் ஓய்வு பெறவுள்ளனர்.இதையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் அதிரடிமாற்றங்களை மேற்கொள்ள அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாம்.இந்த மாற்றத்தின்போது ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அளவில் பெரும்

CLICK HERE TO VIEW FULL ARTICLE

 


More Articles.....


Proudly brought to you by Sex Toys 365