നയപ്രഖ്യാപനം:ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി
(0 - user rating)
Saturday, 05 June 2010 09:07

തിരുവനന്തപുരം: നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം സംബന്ധിച്ച വിവാദത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാന്ദന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആര്‍എസ് ഗവായിക്ക് മറുപടി നല്‍കി. കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളൊന്നും ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരമുണ്ട്. മന്ത്രിസഭ ചുമതലപ്പെടുത്തന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രസംഗം മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് ചട്ടമുണ്ട്. മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയില്ല.നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തുടര്‍ന്നുവരുന്ന കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളാണ് ഇക്കുറിയും ഉണ്ടായതെന്ന്

CLICK HERE TO VIEW FULL ARTICLE
 


More Articles.....


Proudly brought to you by Sex Toys 365